“EN az zarar vererek, EN ekonomik yolla, EN kısa sürede, “EN doğru tanıya ve tadaviye ulaştıran hekim, “EN iyi hekimdir.

Çalışma Alanlarım

Delimiter Image

Ürogenital Radyoloji
(İdrar Yolları ve Genital Sistem)

 • Penil Renkli Doppler Ultrasonografi (Ereksiyon problemleri araştırması)
 • Ayrıntılı Gebelik Renkli Doppler Ultrasonografisi
 • Prostat Ultrasonografisi ve Biyopsisi
 • Skrotal Renkli Doppler (Testis, Varikosel araştırması)
 • Üriner Sistemin tüm görüntüleme yöntemleri (US / RDUS / BT / MR / RÖNTGEN)
Delimiter Image

Girişimsel Radyoloji
(Ameliyatsız Tanı ve Tedaviler)

 • Biyopsiler (Görüntüleme kılavuzluğunda tüm organların ince ve kalın iğne biyopsileri)
 • Kateterizasyon/Direnaj/ Stentler (Kist, Apse, Safra ve İdrar yolları-PTK,Nefrostomi,vb)
 • Tümör/Nodül Ablasyon (Yakma) Tedavileri (RF, Lazer, Alkol)
 • Ağrı Tedavileri, Sinir Blokajları (Karın içi kanserlerinde ağrı kontrolu)
Delimiter Image

Abdomen (Batın) Radyolojisi

 • Karaciğer, Safra Kesesi ve Yolları, Pankreas ve diğer tüm karın içi organlarının görüntüleme / girişimsel tanı ve tedavileri
Delimiter Image

Baş ve Boyun Radyolojisi

 • Tiroid, Boyun damarları (Karotis- Vertebral), Orbita (Göz damarları)
Delimiter Image

Meme Radyolojisi

 • Meme ultrasonografisi, Dijital mamografi tarama ve teşhis muayeneleri
 • Meme kitle biyopsileri, Kist aspirasyon ve tedavileri
 • Meme kitlesi telle işaretleme
Delimiter Image

Pediatrik (Çocuk) Radyoloji

 • Doğumsal Kalça Çıkığı (DKÇ) Taraması
 • Yenidoğan beyin ultrasonografisi (Transfontanel RDUS)
 • Vezikoüreteral reflü RDUS (Mesaneden böbreğe idrar kaçağı)
Delimiter Image

Vasküler (Damar) Radyoloji

 • Alt ekstremite (Bacak) Arterleri ve Venleri
 • Üst ekstremite (Kol) Arter ve Venleri
 • Aort ve dalları
 • Varis tedavisi
 • Arteriyovenöz fistül RDUS (Hemodiyaliz şantı)
Delimiter Image

Portabl (Taşınabilir) Ultrasonografi

 • Hastanın bulunduğu yerde US/Renkli Doppler US ve Girişimler
 • İntraoperatif US
 • US kılavuzluğunda periferik sinir blokajları-Rejyonel anestezi
Delimiter Image

Diğer Radyolojik İşlemler

 • Radyolojik Konsültasyon-Danışma
 • MR / BT / Açık MR / Dijital Mamografi / Dijital Röntgen; tetkik planlama, inceleme, karşılaştırma ve raporlanması

Ultrasonografi ve Renkli Doppler Ultrasonografi

Ultrasonografi; yumuşak dokular başta olmak üzere kullanıldığı birçok alanda temel yöntem olan, zararsız, çok değerli, nispeten ucuz bir görüntüleme yöntemidir. Gelişen teknolojilerle ayrıntılı ultrason (detaylı ultrason) yapılarak anormal gebelikler erken teşhis edilebilmektedir. Meme (göğüs ultrasonografisi) gibi incelemeler tek başına ya da diğer yöntemlerle birlikte teşhis ve tedavi için çok değerlidir. Renkli Doppler ultrasonografide (renkli Doppler, renkli ultrason, Doppler ultrason) damarlarda akımın varlığı, yönü ve hızı belirlenir. Akımın hızı ve şekline bakarak; bacak, kol, boyun ve birçok iç organın damar hastalıkları incelenebilmektedir. Ayrıca kitlelerin damarlanması değerlendirilerek türünün ayırt edilmesi sağlanabilir. Erkeklerde iktidarsızlığın (ereksiyon problemleri) araştırılmasında penil Doppler ultrasonografi incelemesi çok değerli bilgiler vermektedir. Yine erkeklerde kısırlık veya testis ağrısına neden olabilen ve yaygın görülen varikosel hastalığının araştırılmasında skrotal Doppler ultrasonografi yapılmaktadır.

Girişimsel Teşhis Yöntemleri – Biyopsiler

Girişimsel Radyolojik uygulamaların en yaygınları biyopsilerdir. Radyolojik olarak farkedilen ve görüntülenen, ancak görüntüleme ile kesin veya yeterli detayda teşhisin elde edilemediği hastalıklarda, anormal hücre veya dokulardan örnekler alınarak, Patoloji bölümü tarafından mikroskobik ve kimyasal incelemeler yapılması gerekir. Böyle hastalara teşhis koymak amacıyla biyopsi (veya biopsi) yapılır. Biyopsi için görüntüleme kılavuzluğunda bölgesel olarak uyuşturulan ciltten uygun bir iğne ile giriş yapılır. Farklı biyopsi iğne türleri mevcuttur; İnce iğne aspirasyon biyopsisi (iab veya iiab) ile en sık tiroid nodülü olmak üzere nodül oluşumu gösteren birçok hastalıkta hücresel örnekleme yapılırken, kalın iğneler ile doku parçaları alınır (meme, göğüs biyopsisi gibi)..

Erkeklerde en sık görülen kanser türü prostat kanseridir. 40 yaşından itibaren her erkeğin prostat kanseri yönünden taranması, erken teşhis ve tedavi için çok önemlidir. Şüpheli bulguların olduğu hastalarda kanser varlığı ve yaygınlığının gösterilebilmesi için ultrasonografi kılavuzluğunda prostat biyopsisi ile kesin teşhis konulmaktadır.

Girişimsel Tedavi Yöntemleri

Girişimsel radyolojide, diyagnostik (tanısal) radyoloji yöntemlerinin kılavuzluğunda hastalıklı bölgeye, tedavi amacıyla dışarıdan girişimde bulunulur. Vücudun derinlerindeki iltihap keselerinin (abse) boşaltılması, tedavi edilmesi gereken birçok kist hastalığı, köpeklerden geçen ve iç organlarda su keseleri oluşturan (hidatik kist, kist hidatik) hastalığının tedavisi, idrar yolu tıkanıklıklarında böbreğe tüp takılması (nefrostomi), safra yolu tıkanıklıklarının açılması, damar darlıklarının genişletilmesi, damar baloncuklarının (anevrizma) tıkanması ya da damar içerisindeki yeni pıhtının (trombüs) eritilmesi benzeri birçok işlem girişimsel radyolojinin uygulama alanlarıdır. Son yıllarda girişimsel radyoloji, görüntülüme yöntemlerindeki gelişme ile birlikte radyolojiye yeni boyutlar kazandırmış ve onu modern tıbbın en hızlı gelişen ve etkileyici bir dalı haline getirmiştir. Yöntem birçok hastalığın tedavisinde cerrahiyi ve dolayısıyla genel anesteziyi ortadan kaldırır. Uygun hastalarda ameliyata gerek kalmadan tiroid nodül tedavisi ve başka birçok organda yer alan kitlelerin tedavileri yapılabilmektedir. Girişimsel radyolojik yöntemlerin uygulanması, hastanın hastanede kalma süresini kısaltarak ve bazı durumlarda ameliyatı ortadan kaldırarak çok önemli ekonomik yararlar sağlar.

Radyoloji ve Girişimsel Radyoloji Uzmanı

     1965 Konya doğumludur. Konya End. Mes. Lis.’den (1982-Okul Birincisi), Gazi Ünv. Tıp Fak.’den (1988) mezun oldu. GATA’da Staj. Tabip (1989), Çiğli/İzmir’de Uçuş Tabipliği-Sağlık Amirliği (1990-92), GATA/İstanbul’da Radyoloji ihtisası (1992-95), Yrd.Doç.Dr. (1999-2005) ve servis şefi yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2008 yılında Doçent, 2017 yılında Profesör oldu.

     Ağırlıklı olarak ultrasonografi, renkli Doppler ultrasonografi, MR ve non-vasküler girişimsel radyoloji alanlarında çalışmaktadır. Prof. Dr. M. Zekai Pekkafalı 2016 yılından bu yana Üsküdar Üniversitesinde dersler vermektedir. Çeşitli uluslararası ve ulusal dergilerde yayımlanmış veya kongrelerde sunulmuş 150’den fazla bilimsel makale ve bildirisi bulunmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Zekai Pekkafalı

Öğrenim Durumu

Lisans-Y.Lisans : GAZİ ÜNİVERSİTESİ – TIP FAKÜLTESİ -1988
Tıpta Uzmanlık : GATA HAYDARPAŞA EĞİTİM HASTANESİ – RADYOLOJİ – 1995

Görevler

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Pratisyen Dr. Acil Servis Hekimliği-Hacettepe Tıp Fak. Hast.-ANKARA 1988-1989
Pratisyen Dr. Sağlik Amirliği-2. Ana Jet Üs K.lığı-İZMİR 1989-1992
Uzman Servis Şef Yardımcılığı-GATA-İSTANBUL 1995-1998
Yrd. Doçent Servis Şef Yardımcılığı, Öğr. Üyeliği-GATA-İSTANBUL 1999-2005
Doçent Servis Şef Yardımcılığı, Öğr. Üyeliği-GATA-İSTANBUL 2008-2016
Doçent Öğretim Üyeliği-ÜSKÜDAR ÜNV. SHMYO-İSTANBUL 2016-2017
Profesör Öğretim Üyeliği-ÜSKÜDAR ÜNV. SHMYO-İSTANBUL 2017- Halen

Güncel Ultrasonografi ve Girişimsel Teknoloji

En üst segment donanım ve yazılımlar ile, yüksek çözünürlükte, ayrıntılı ve detaylı, renkli Doppler görüntüleme, Elastografi gibi birçok gelişmiş özelliklere sahip Philips ultrasonografi cihazını kullanarak, en doğru / güncel teşhis ve tedaviler uygulanmaktadır.

MERKEZİMİZDE YAPILAN İŞLEMLER ve UYGULANAN ÜCRETLER

(Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından Uzman Hekimler için belirlenen Asgari Ücretlerdir)

İŞLEMLER ÜCRET
ULTRASONOGRAFİ (US) ve RENKLİ DOPPLER (RDUS) İNCELEMELERİ
Tüm abdomen US (Abdominopelvik – Tüm Batın) 520
Üst Batın, Üriner, Portal sistem US 450
Yenidoğan Kalça / Beyin US 350
Boyun / Tiroid / Meme RDUS 450
Karotis-Vertebral Arter RDUS (Boyun damarları) 900
Böbrek, Nakil Böbrek, Hemodiyaliz fistül RDUS 650
Penil RDUS (Ereksiyon) / Skrotal (Varikosel) 550
Transrektal Prostat / Transvajinal Jinekolojik RDUS 500
Ayrıntılı Obstetrik RDUS (12 hafta üzeri tek gebelik) 600
Ekstremite (Bacak, Kol) Arter, Ven RDUS, her biri 450
Taşınabilir (Portabl) Cihaz ile hastanın bulunduğu yerde RDUS 1000
NONVASKÜLER GİRİŞİMSEL RADYOLOJİK İŞLEMLER
İnce iğne aspirasyonu/ biyopsisi (Tiroid nodül, Kist, vb) 1.250
Kalın iğne biyopsisi (Meme/Karaciğer, vb kitle) 2.000
Akciğer, Pankreas, Prostat biyopsileri 2.750
Asit/Effüzyon/ Apse/Kist /Hidatik kist tedavileri 5.000
Kateter direnaj, stent (Biliyer, Nefrostomi, Üreteral, vb) 5.000
Tümör/Nodül Ablasyon tedavileri (RF, Lazer, Alkol) 5.000
Meme kitlesi telle işaretleme 1.500
Çölyak ganglion blokajı (Kanserde ağrı kontrolü) 4.000
DİĞER RADYOLOJİK İŞLEMLER
BT / MR tetkik inceleme, konsültasyon 500

Sorularınız ve Randevu İçin İletişim

ADRES

BRANDIUM Residence R2 Blok Kat: 29 Daire: 263 Küçükbakkalköy Mh. Dudullu Cd. No:23-25 Ataşehir

Telefon

0 (541) 636 70 55